|  422  | 1/22     
AJW-World 2006-07-08 10:24:42

[] Mr.Goodbye 12

KBS VOD service:http://www.kbs.co.kr/drama/goodbye/view/vod/1404182_18294.html


#
裺êƪê㪤
ëЫ
ң帰êƪΪˡëЫʪ...
裺Ǫ...
ңݫë㣡
裺󡢪ɪ
ңҪ٪ƪʪ٪ƪ衣
裺ǣ
Īê...帰êƪ顢֪ê٪ƪ몫顣
ң

ң

ーأ
国ѣI'm so sorry. I didn't see you. I'm so sorry, really sorry.

ܻ
ңર骤êȪұުͣ
医ԣ߯為Ϊ誦ʪΪǪ対ޫѦ乗êƪϪު
ң桢ݪǪުʪ㪤ʪǪ

Ы
裺બҴߪ

ӫˣ
ح


横断歩Գ
ңݫë㡢롪몸ʪʫߡ骢êƪ⪷誦ʪ
ߡʪȪêɡߡ⪵ʪ(ʪǣӪ̪˪ʪȪêƪʪ
תȪƪΪ襁ȣ

ڪު衣ު窦Ī

ͭ󫷫뫸ǫ
裺 Good evening, Concierge Choi speaking. How may I help you?
Ϫ様参ުΪ々

ーー
ң乗衣
裺Ϫ
ң
裺磌ê衣乗衣
ーգ戻ު顣Ǫ!
ңݫë恋񣩪êơࡢС...êΪ﷪ʡ
気˪ʪ몳ȪڤЪ隠ު覆ʪ...
֪ު誦ʪȪϪʪ...ѪǪͪƪʪ.磌ê㡣
Ī˽衣˽ʪΪ
裺˽衣

ーー
ݣȪǡϪ戻Ǫ窦?ーգ
髹٫Ϋ˫ëーͫëーªެȪګ۫ƫ˪ΪުêêǪ窦ͣ
Ū⪿êΪҪȪĪʪΪߪ...

߾
裺Ы󫶫Ы󫶫
ң衣ЫȫëѣΪ
󪸪ʪƪ⡢ݫëϪĪ媷ƪʪ
󳪷緒ˣ
ܻª...緒ˡ
緒ٺ骽...Ѫǡ
񪷪ƪ...񪷪ƪ衢ݫë㣡
裺ժ
ңá͡
裺帰êƪ顢㪪ʪ飡
ңҪΪުἪʡݫë㣡
裺ժ

ҫ󫽫ーȣ
裺򪫪êΪʣêêΪʣ

Ҫɪѣ
Ī戻ê来ƣĪ戻ê来ƪ裡Ī

灯Īުު˪ƪ顢Ī帰êƪƪ...
灯Īުêƪ몫...戻êƪު...

ݻ詪󪿫ҫ󫽡󫤫ڪ룾

ーー飾
ͪ壩
医声㷪ϫͪܪʾ誦媬ڤƪϪǪ

ܻ¡ܻ֣
医声쪫顢ʪ臓弾Ϊ誦ʪΪ֪êƪ
өܧǪϪުΣ򪵪쪿۰誤֪ު
Ȫ脳臓ժ۰ʪΪǪ
Ъ...ͪͪƪު

ҫ󫽫ー内気ë
ҫ󫽡気ĪꡢἪꣾ
声灯Īުު˪ƪ顢Ī帰êƪƪ...
灯Īުêƪ몫...戻êƪު...


緒ު窦
・󫤫󪵪ϫ...
ϫ・󫤫󪵪ު続ު
気󪷪ު窦ӹѪȪ...
裺ー
戻êƪު衣
ᴪʪȪΪ۪・󫤫󪵪ϫΪȪ̸ƪު...

<ʫࣾ
ƪêƪС
棻êĪ帯תʪ󫢫ꫫ骤帰êƪΣ
ʪ
ĪޫުΪǪ?


ҫ󫽡٫ë߾

Ҫ룾

۫ƫ뫳󫷫뫸ǫ
ңϪ

ңêǪ緒˪誦
裺ުƪʪ
昼緒˪ު窦䡢Ȫݪ٪ު窦Ѫ
ң

ーー
ң遅ʪުҪڪƪުު
˪変ꪢުǪ
ݫɪ⡣


帰ʪު⡣
ң⩪ʪ졢
Ϫ

薬Ϊǡݻ詪̸ު

ҳȫ죾
ݣêꪷʪ衢ժߡ

ݣêԪ髯ーー気Ϊ̸Ǫ?視Ǫ磿
۫ƫݹ򪷪来Ҫ˪ʪêê...
裺来ɪêǪ
ݣ󪿪ʪ˪ʪêԪƪʪ


帯壩
声会ΪǪ...

Ϫ⡣
ңêުꪷ来ƪʪ
ުު

ϪǪ
ңĪ?
⪬ͱ󫵫󫰣-⡢ϰڪʪɣȪʪê
ɪêΪ覧˪ʪЪ磌ު
2005Ҵ当Ѣ̪ê㪵ƪު
ңêϪ
ͱ体2˪ʪêƪު総Ѫ˫۫ƫ収内黪ͱ몳Ȫ˪ê
・ë売ʿתʪ誦囲気ǪἪ몿̽Ȫ
国̺ުءު̸⪬ުڪǪު
ңǣ総ѪΪѪ
総Ѫܪ׵ĪѪˡ・ë۪Ȫ関⪢ު
総Ѫ˪ϫ۫ƫ売ʿ実ʪ誦Ǫ
˫󫵫󫰪ϫ۫ƫ売ʿ۰˫ーɪ˪ƪުêȪǪ
ң総ѪݭªʪСΫ۫ƫϫ󫵫󫰪売ʿ릪ʪêȪ缾ʡ
ު쪬残êƪΪ
˫ëー˪ʪêƪު
˫ëー骷ᆰȪګǪ
ң񫪬ۨ˪ȪΪʪȪʡ
˫ëー˪当
ͪ˪ʪê
国쪿実ުǪ...


ƪǪ?...
裺Ъ쪿Ϊ...ー
ӪǪ⣿
ң覚Ϫʪ...
ପ˪ɪ꪿ުѪȪ⡣

ңêꪷ・󫤫󪵪来ĪǪ˪ê来ƪ졣
ʪʪʪڪ⪢몷...

会ޣ
ң鰪...

ңҪʪ㪤ʪΪʪƪϪʪ
ーȪƪ졣
Ī
裺ѡêƪʪ
ң来Īêƪƪ졣
ʫ֪ΪΪǪҪΪΪǪʪ売
ɪŪŪબê⪦気̽ުê
˫ëー˪Ϊ

裺......
ңͪĪ˪

ң気乗ꪷƪʪêʪ気˪몳Ȫ⪿󪢪ê...
裺ɪƪ⡣
ң⪦驪Ϫʪ
裺ɪƣ
ɪȪʪΣ
ңĪުʪ֪
Īުʪ...
Īުʪ몬...Īުʪ...
Īުʪ....󫤫̸룩

󫷫뫸ǫ
裺ƪ߾...
⢪ˣ

Ϊ裡
ĪުʪǪêƣ


ңêƪߪƪʪ
(帯٫룩
ң⪷⪷
棺Ϫ
ң...

剣Գ
棺ϪƫӫޫުêƪΣ

声䡢ު
棺ꫫʪΣ


ңᯪ߾


⡢ꮣ

ң
棺ުժʪ
ңīժ
棺ҫ諳পêƪުêêê
ҫ諳気ʣ
ңʣ
棺ݪɪΣ
ңʣ
棺ݪɪ体ҪʪΣ
ңʣ
棺ݪɪ㪯ʪΣ体...
ң

ң
棺ݪʪʪǪ͡
Ҫݪʪʪ
ң檭誦ʡѪȪ


ҫ󫽫ーȣ

硢Īުʪҳ...
Ԫ帰ê来͡
ͪΪ辺ᪿ飿
ңƪêƪ
裺Īުʪ骤㡢ʪڪʪɣ
ң⢪
裺ݫëϪȪȡĪުʪҳêƪʪêΣ
Īުʪ学Īުʪʫ顢ĪުʪꫢĪުʪ̫ĪުʪԡĪުʪ経済ު...
Īުʪƪ˪ʪê変ꪷʪĪުʪƪ...֪Ȫ롣
ңĪުʪΪط
裺発񡢪ʪȪ֪来Ρ


ңݫë㣡
裺󡢪ɪ
ңҪ٪ƪʪ٪ƪ衣
裺ǣ
Īê...帰êƪ顢֪ê٪ƪ몫

裺窬ɪʪêΪêƪ룿窬ʫ˪ʪɪʪêȪ
⪦髹٫Ϋ・ҫ󫽪Ϫơʥ˪ƪ...

ң򪪪Īƪêƪ

裺体ɪê몦Σ変ʪΪǪݪ٪󪸪ʪ
ݪǪ⪷êΣɪܬѪ˪ʪê帰ê来Σ

裺ɪƪĪ骭㪦ΣϪɪɪêȪʪ˪ʪêΪˣ
ګѢڪɪƪӭΣʪêѪϣ
ݯ剤êתêƪ対変ʪ⢪˪㪹Ъ
ᦪ骫ժު蝹ơتơߪĪơ
ʪݯ剤êתꪫ檭ƪ顢覚ȪȪ
窬䪹䪹ڪȪǪ֪êƪΣ
ѪϪ롢来ơ쪤ǫ߾⢣4ĪǪ
ªʪٺ骻롣ݪǪʪ
ɪʪȪêƪҳ˪Ԥʪ!Ԥʪ

ң戸壊㪦衢ݫë...


Ԫêƪ衣Ԫ󣡪Ԫ
êꪷƪ衢Ԫ
Ԫ󣡪Ԫ󪷪êꪷ

ٽߪު󪱪ɡҪー
Ϫ

ɪ
󪬪ê顢来ƪê֧ƪêƪȪɪ͡
ٽ񫪸ʪө衣
...ΪԪ󡢪êƪ

ٽڥ/Ыã

ٽêΪ
ݫƪ?
ٽƪ몫êƣ쪬̸ʪΪ
ݫêȣ
ΪЪ󡢪Ī骳飲ǪΣ
Ԫ󡢪êê͡
Ԫ󡢪恵ު쪿֪ʪ
奥󪬪Ԫ۪ުݻ払êơڥΪƪ쪿顣
Ϫê酔払êêʡϪϪԪ͡

Գ
裺ѪǪɪΣ
飲ʪʪê
ݫ窱飲ު缾ʪ
寝ƪ横酔払êƪ
裺寝Σ寝Ǫѣ
ݫ䡢ު...ࡢળ...
裺ɫʪ来誦ު窦
ݫ衢強ƪΪ...窱몵
󫤫˽êƪĪ

ܻԣ
Ϊǫ˪帰ê来ʪΪ֪êժ
ң

ң﷪ʪʡ֪۪ء
ت媬롣Ҫ臓媬
ɪ
ң֪ȫҡ...
֪医Ǫʪƪêêƪʪ顢臓...êԪʡ֣
ΪȪ...

ң몦ΪˣҪݫѪê
ު教ʪ鰪
ݪ̪ުҪΫѫѪêƪȪ磌ʪ誦˪鰪ƪ졣

Գᳪݪڪーȫëݫë
ٽê㪤
󬪷ު窦帰ꣿ
ңʪ誦˪ƪު窬Ϊ򪢪ުݪ٪ʪΪ...
ٽǪȪ⡣
êơêêƪƪʡªު͡

ٽ声ϫëԫーǫȫ櫦ϫëԫーǫȫ櫦
񪹪ҫ󫽡ϫëԫーǫȫ櫦
甆⢣
䲪ҫ󫽡気鸪ުء˪ʪΪ衣磌ê

󫷫뫸ǫ
裺ϪϪΣ会êƪ衢Ϫƪ⡣
ң・󫤫󪵪󡢪ުǪ衣

裺Ѫɪ
ңުêƪ
裺裡
ꫫ˪缾ǪʪêޫѦǪʪ
ʫ˪缾Ǫʪӹѡͪެ໪Ҫު˪󪸪ʪ
ңͺ
裺ͺ??ϢͪʪǪ衢êȣ
ң磌ê

裺ëɫー˫󣨣娪ʪΪˣ.......
ңȪǪɪ会
裺ª断来ƪߪơ
ɪǡɪêơªϪê̽ʪȪ˪会ʪʪΣʪΣӹ
ڻêơ쪳֪᪰骻ơ気揉ǡءƪơުުŪ悩Ǫ
ᶪު来Ȫ窬ɪ˪몫ƪʪ
ҪŪ窬ΪҪ誦ˡʪ⪷̸Ȫ

裺ɪʪΣ
ңーー
裺労Ǫ窦衣

ӫˣ
ңĪ来
裺ʪΪ˪Ȫê㪤ʪǪ磿
ުɪԱ㪦⪷ʪުἪ㪦⪷ʪΪ
ң5ª骤êƪ...来ʪê֪êƪ
裺体ҪŪࡢƪΣǪ﹪쪿ΣɪҪȪ来ʪêΣ
ͺ遅ʪΪɪ帰ê来ʪΪ򪷪ƪΪƪƪ誫êǪ磿
ժΪ̸ͪƪϪʪΪˡ
ң֪骻êժ몫֪ê֧թʪê
裺쪻êժ몳Ȫê裿

ɪ모ʪΣǪ誯ê򪷪ƪ쪿Ѫʪʪϡ
몯骤隠⪷ʪǪߪ剥ߪ˪ʪݻ̸ƪ쪿ʪ
ժƪߪƪ衣窢ʪΪժΪーǪ顣
ꫫƪުêʪɪʪΪ磡
ң?!
裺ݪ̪֪ê飡
ڤʪê
ʪΪݪ˪骤ê顢۪Ȫ
ңҪȪ潪
֪Ϊ檭êΪˡҪ
裺ɪƪɪɪ...תʪʪêƪΪ顢ӹ
ҪŪƪΪêڤƪΪ
ң֪˪
裺⪢ʪЪŪƪ骽Ҫ
ңͺêȪƪΪ...
裺稪ѪȪƪ᪸来Ϊ
ꫫ骫ʪêêѪɪ⪯ʪêΣ
ʪ۪ɪ几Ѫêʪ
ë׫ーʪ˪Ԫê請ƪ򪽪ʪ気ΪުʪѪêʪʪϣ
ު
ѪΪʪתϫë׫ーΪʪʪ󪫪ުêʪƪêתꪪ񼪤
ɪǪ⪤ݪ٪㪨êԪ裡
ѪΪʪת麺ݪ٪ʪȫԫӫ麺ݪ٪ȫǪ⪷誦êԪʪΪ衢ުˣ
Ūêѣ
ପǪ쪫酔êѪêƫΪΪ󳣨誦Ȫת
ʪêーȪ寝Ϋ٫ëɪ߾̪ˡիー֫虫ƪ数
虫ټ様ǪǪêժ並横˪ʪʪ...ê緒数誦ȪƪԪêƪУ
ң⪦誻衣ê...Ԫêê衣ڪ룩
裺ŪêԪ𹪸ʪǪ磿
ҫ󫽪تɫͰҪԪ۪ɪ
ң
裺窬ʪ˪
ң䡢Ҫ...ʪêҪê
裺ŪʪǪ衣
ңݫë...ҡ実...֪Ҫ̽ƪΪ˪˪ڪƪުê
裺êƪΣ
ң̽ʪêߪ
変ʪȪ˪ʪê
裺ʪꪪʪê㪿Ϊ͡
ΪҪȪĪժĪʪ
ު窦
ң⪦
裺ʪǪ⣿
ңݫë...
쪫֪˪ɪ߾誦
쪫...֪...Ҫ...ɪ߾骤

裺۪Ȫ変͡

ңબʪ...ݫë...

歩Գ↑

ʪΪ̸Σ

裺ʪȪʪ⪷ʪ

 ̄Ϊ...
ڤ衢誯来
裺...
ңڸѪǪ磿Ҫ恋

裺ӹѡ쪫߾⢪ު
ϣҴ356ުʪǪ
̿ުǪʪȪɪĪު
ң̿檷ƪêê
裺Ѫ骤Ǫު
ʪ󪫪ߪƪ骨Ǫ
ѡ̸⪺êȫ󫷫ƫ֪Ǫͪ㪦ǪɡϪɪ骤Ǫ窦
ު⫢ꫫê来...ժ֪䪭⪭쪿Ǫ衣

 ̄ɪɪ쪪嬢Ҵ߲ުǡêϪҴ׿Ūêê
ҴҴȪ...

ң
ҪϪĪݪ˪ު
裺򡢪ʪڤ
ңɪʪ骽Ϊ̸ƪ骪ʪ...
裺Ǫ...
ңҪ...Īݪ̪Ǫ
ҪϪҳѪ(˪ݪ˪ǪʦǪ
裺ɪƪʪժڤΣɪê檭ƪުêڤʪ㡢
ңҪȪ
ɪ...
裺ɪ顢
ң...
裺ˡ
ңݪͪު?
裺檭ު
ңҪ
裺Ȫ気...

裺ꡢȪꪢ...Ȫʪ
ңҪ...֪...ݪ̪ު檭몾
裺当
ң

Enem
ϼ̽ϴ. մϴ ^^
ִµ... ǹ̵ µ..
ٴµ Ф
2006/07/08
(11:08:49)

 Delete


wbcj
ܨת񪦪ު稪˪ʪʪ۪ɡѨǪêѪǪ
ᢪǣު・・・êƪު・・・・߫ޫ・・・
2006/07/08
(11:13:23)

Delete


մϴ.
оϴ١
ʹ, ӽϴ١
,
ſϴ١.
2006/07/08
(11:13:37)

Delete


ģ
մϴ!

ϴ մϴ!!!!
2006/07/08
(13:10:40)

 Delete


ma-ane
ϴ.
̻ Ϻ UP ܳϰ ־Ƿ, ڴ١~~^^
10ȭκ ӱ ο^^; ẹ ϰ ־ϴ,,,,,,,,,
ູ ٶ ֽϴٸ~~! ! !
2006/07/08
(20:16:18)

Delete


ma-ane
P.S
, Ǹ ϰ ִ¡١
ȸȭ Ӹӿ ڿ ö , , , , ,
Ҽ̱ܢ
2006/07/08
(21:48:41)

Delete


planet
,AJW-WORLD , մϴ.
(), , Ϻ ֽ ٰ ߴµ
Դϴ.մϴ.
Hyun Suh, ūϳ Խϴ.׷, ü ء
ȸ ŵ ±.
2006/07/08
(22:57:24)

 Delete


ڹ
־̽ϴ..
ֽô ־..
ؿҵ鵵 ̱ Բ ƿ~~
2006/07/09
(00:37:16)

Delete


յ
 󸶳 ־...
̳׿~ ^^
ѳ ϴ. .^^
2006/07/09
(12:32:45)

Delete


mina
ϰ ִٰ մϴ.
κ, 帳ϴ.
״ ð , õõ 󸶸 ,
ݱ ڹ̳, ʵ ʾ ֽϴٸ,
̷ ؼ Ϻ UP ּ ޴ϴ.
ְ , Ůϴ.
ı а Բ ͽϴ
մϴ٣ޣ
2006/07/09
(13:58:32)

Delete


rumiko
ݡȸ・ȸ Ϻ ҽϴ.
ſ ˾ҽϴ.
AnJaeWook World С մϴ.m(__)m
2006/07/09
(16:57:42)

 Delete


miya
Ϻ մϴ.
̹ ҿ ȸȭ, ϴ.
2006/07/11
(00:45:31)

Delete


   


   [] Mr.Goodbye 11 [10]

AJW_World


Copyright 1999-2023 / skin by ZZONGA